Kollektivtrafikombuds­mannen

Kollektivtrafikombudsmannen (KtO) är Planka.nu:s jurist som arbetar med att hjälpa dig som blivit utsatt för brott av anställd personal i kollektivtrafiken i Stockholm. För att förebygga brott och arbeta för en öppnare och mer tolerant kollektivtrafik stödjer vi dig som råkat illa ut och hjälper dig att polisanmäla.
Vi hjälper naturligtvis dig som råkat illa ut i någon annan stad än Stockholm också, men vi har bäst erfarenhet av situationen i Stockholm.

Kontakta KtO

Kollektivtrafikombudsmannen kontaktas via mail på kto@planka.nu

är det brådskande kan du även ringa Planka.nu:s kontakttelefon 0739-457168.

Vår filosofi är enkel – ingen ska behöva vara rädd för att åka på stryk i kollektivtrafiken!

Läs mer